SAKRÁLNÍ STAVBY

Fasáda kostela v Dobevi u Písku.

Rekonstrukce kostela sv.Jiljí a práce v areálu kláštera v Milevsku.

Rekonstrukce barokní fary v Sepekově.

Rekonstrukce kostela v Nadějkově.

Rekonstrukce kostela v Putimi.

Rekonstrukce fasády kostela v Sezimově Ústí.

Rekonstrukce návesní kaple v Zálší, a rekonstrukce kapliček v Sepekově.

Rekonstrukce fasády bývalé synagogy v Milevsku, rekonstrukce kaple ve Varvažově a úprava hřbitovní zdi v Albrechticích.